Intern kvalitetskontrol

Efterfølgende intern kontrol (overvågning)

Har din revisionsvirksomhed brug for hjælp til efterfølgende intern kontrol (overvågning) af kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager?

Jeg tilbyder at udfører den interne kontrol primært til mindre registreret revisionsvirksomheder som arbejder i SMV-segmentet.

Jeg har fra 2004-2015 været på listen over af Revisortilsynets godkendte kvalitetskontrollanter, dette giver mig blandt andet mulighed for at rådgive og vejlede mindre revisionsvirksomheder om kvalitetskontrollen.

Få et tilbud på udførelse af den interne kontrol.
Ring 48 70 97 90
til Anne Vagn-Hansen
registreret revisor, FSR

Det er et krav, at der sker en dokumenteret intern kontrol af mindst én afsluttet opgave for hver opgaveansvarlig revisor over eksempelvis en treårs-periode, samt at kvalitetssystemet kontrolleres årligt.

Kontrol af enkeltsager kan ikke udføres af den opgaveansvarlige revisor, og i revisionsvirksomheder med kun en underskriftsberettiget godkendt revisor, er man således nødsaget til at få hjælp af en anden godkendt revisor.

Jeg vil anbefale at den efterfølgende interne kontrol udføres efter Revisortilsynets retningslinjer og at dette fremgår af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Gennemgang af kvalitetsstyringssystem:

Gennemgang af kvalitetsstyringssystemet skal som minimum omfatte en kontrol af retningslinjer og procedurer for følgende:

Uafhængighed og tavshedspligt
Accept og fortsættelse af kundeforhold
Ressourcer
Hvidvask og rapportering om økonomisk kriminalitet
Koncept og procedurer for erklæringsopgaver med sikkerhed
Opbevaring af dokumentation
Personalets kendskab og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Derudover skal revisionsvirksomheden sikre, at stemmeforholdene i revisionsvirksomheden er korrekt registreret i Revireg.

Gennemgang af konkrete revisionsopgaver, opgaver om udvidet gennemgang og reviewopgaver

Gennemgang af revisors udførte arbejde på konkrete erklæringsopgaver med sikkerhed. Gennemgangen skal som minimum omfatte en kontrol af dokumentation mv.af følgende:

• Årsregnskab, påtegning/erklæring og protokol (revision)
• Legitimation af kunder
• Accept og fortsættelse af opgaven
• Uafhængighedsvurdering
• Skriftlige aftaleforhold
• Planlægning, udførelse og konklusion.

Læs mere om: Revisortilsynets retningslinjer og arbejdsprogrammer her.